Hollanda Şirketler Hukuku

 

Hollanda’daki gerçek yasal kişiliklere destek vermekteyiz. Tarafımızca, şirketler ile ilgili olarak birleşme ve devralmalar, yasal birleşmeler, bölünmeler, şirket kuruluşları, hisse devirleri, hisse ihracı ve menkul kıymetleştirme gibi kurumsal çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca hastanelerde uzman hekim ve diş hekimlerine is geliştirmek ve diğer hukuk firmalarının yapılandırılması üzerine hizmet vermekteyiz. Hollanda kamu tüzel kişiliklerinin yaratılması ve tüzel kişiler hakkında tavsiyelerde bulunmaktayız. Bir yabancı devlet başkanı da dahil olmak üzere yedi yabancı devlete Hollanda şirketler hukuku konularında tavsiyelerde bulunduk.

Uluslararası Şirketler Hukuku

 

Hollanda Şirketler Hukuku ve tüzel kişilikleri ile uluslararası düzeyde yapıların tasarlanması, düzenlenmesi ve idamesi gibi konularda çalışmaktayız. Genellikle, uluslararası iş dünyasının, hükümetlerin veya kâr amacı gütmeyen kuruluşların gerçek ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilikçi yapılar oluşturmaktayız.  Hollandalı ve Cinli şirketler arasında kıtalararası ortak girişimlerin tasarımı ve tesis edilmesi, çokuluslu şirketlerin ve Hollanda iştiraklerinin desteklenmesi, diplomatik faaliyetlerin yürütüldüğü üçüncü dünya ülkelerinde ikinci kademe varlık isteyen hükümetler için güvenli tüzel kişiliklerin tasarımı ve kurulusu, kar amacı gütmeyen bir organizasyonun eğlence endüstrisinde binin üzerinde üretim yapan şirketler için fikri mülkiyet haklarının toplatılması hakkında lisansının tasarlanması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi örnekler arasında verilebilir.

Araştırma ve Eğitim

 

DCC tarafından yapılan birçok araştırma iç yazışmalarda veya harici yayınlarda örneğin hukuk dergileri ya da kitaplarda yayınlanmaktadır. Ortalama her yıl bir kitap yayınlanır ya da güncellenir ve birçok makale bu konuda uzman diğer meslektaşların incelemesine sunulur. Hollanda’daki kadromuzun nispeten daha küçük olması nedeniyle, akademik faaliyetler için ihtiyaç duyulan kaynak temini sıkıntı yaratmamaktadır. Fakat bir yandan günlük hukuki dosyalarla ilgilenen avukatlarımızın bir yandan ciddi ve sürekli bir şekilde yapmış oldukları akademik araştırmalar müşterilerimize daha nitelikli bir hizmet vermemizi sağlıyor.

Noter İşlemleri

 

Mevcut Hollanda Hukuku’nun gerektirdiği üzere, Hollanda Kraliyeti tarafından noter (“notarissen”) olarak yetkilendirilmiş olan avukatlarımız temel işlem ve belgeler için noterlik hizmeti vermektedir. Bu hizmetler şunları içermektedir; ipotek (hypotheken), vasiyet (testamenten); satın alim işlemleri(leveringsakten); miras beyannameleri (verklaring van erfrecht); yasallastirmalar(legalisaties); birlikte yasama anlaşmaları(samenleefovereenkomsten)

Gönüllü Olarak Yapmış Olduğumuz İşler

Her yıl Hollanda’da gönüllü isler olarak tanımlanmış olaylar için çalışıyoruz ve bütçe aktarıyoruz, örneğin, dünyanın en iyi bilinen ve başarılı programı olan Enactus ile üniversite öğrencilerinin toplumu geliştirme projelerine yârdim etmek ve Hollanda kadın Bobsleigh olimpik takımına olan yardımlarımız örnek verilebilir. Ayrıca, ofisimiz tarafından Çin’de, potansiyel müşterilere ücretsiz tavsiyeler vermek ve taşra kasabalarında konferanslar vermek için yaklaşık 1.000 saat harcanıyor.